Oferta

Kompleksowa obsługa księgowa

Oferta naszych usług księgowych obejmuje prowadzenie ksiąg handlowych,  księgi przychodów i rozchodów, a także księgowość stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych. Prowadzimy również ewidencję ryczałtową oraz obsługujemy kadry i płace. Pomagamy w wypełnianiu dokumentów dotyczących ubiegania się o dotacje unijne oraz w dalszych ich rozliczaniu.

Usługi

Świadczymy również usługi związane z:

 • ewidencją podatku od towarów i usług - VAT
 • ewidencją kosztów i przychodów - KPiR
 • ewidencja środków trwałych - ŚT
 • ewidencją wyposażenia - EW
 • obsługą ZUS pracowników i właścicieli
 • rozliczeniami z ZUS i US przekazywane droga elektroniczną
 • listami płac
 • imiennymi raportami osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracją PFRON przekazywaną drogą elektroniczną
 • zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4)
 • roczną deklaracją podatkową (PIT11/8B)
 • księgowością podmiotów rozliczających środki z dotacji unijnych
 • rozliczanie spółek, podmiotów prawnych - CIT
 • rozliczanie zaległości księgowych i podatkowych.
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników

Dodatkowo oferujemy porady przy zakładaniu działalności gospodarczej, w zakresie wyboru sposobu opodatkowania, obiegu dokumentów w firmie, prowadzenia kasy gotówkowej w firmie. Pomagamy we wdrażaniu systemu księgowego "Fakt".

Użyteczne linki:

Główny Urząd Statystyczny - (GUS Gdańsk)

GUS - oddział w Tczewie

Izba Skarbowa w Gdańsku

Urzędy Skarbowe - (woj. Pomorskie)

Ministerstwo Finansów - (MF) 

Narodowy Bank Polski - (NBP) 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - (ZUS) 

ZUS - oddział w Gdańsku